Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Očová
Adresa 1. mája 604/10, 962 23 Očová
IČO 31933505
DIČ 2021421919
IBAN SK5609000000000071629615
Telefónne číslo
E-mail czocova@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ocova.ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Michaela Púpalová , +421 950 771 635 , pupalova.michaela@yahoo.com
Zborová dozorkyňa: JUDr. Lenka Stančíková
Kantor: Mgr. Marek Hanuska

Ďalšie informácie

Služby Božie sú v Očovej o 10.00 hod. V Zolnej sú každú druhú nedeľu v mesiaci o 13.00 hod. a v Sebedíne o 14.00 hod.