Zasadnutie zborového konventu - 27.03.2022

Zasadnutie zborového konventu - 27.03.2022

Srdečne pozývame všetkých dospelých členov nášho Cirkevného zboru ECAV na Zasadnutie zborového konventu v nedeľu 27.3.2022 o 10.00 v rámci Služieb Božích.