Služby Božie počas pôstu a Veľkej noci 2022

Služby Božie počas pôstu a Veľkej noci 2022

5. pôstna nedeľa- 3.4.2022- Očová

9.00 - Večera Pánova

10.00 - Služby Božie- čítanie Pašií

5. pôstna nedeľa- 3.4.2022- Zolná

13.00 - Služby Božie

5. pôstna nedeľa- 3.4.2022- Sebedín

14.15 - Služby Božie s Večerou Pánovou

------------------------------------------------------------------------------------------------


6. pôstna nedeľa- 10.4.2022- Očová

9.00 - Večera Pánova

10.00 - Služby Božie - čítanie Pašií

------------------------------------------------------------------------------------------------


Zelený štvrtok- 14.4.2022- Očová

18.00- Služby Božie s Večerou Pánovou

------------------------------------------------------------------------------------------------


Veľký piatok- 15.4.2022- Očová

9.00 - Večera Pánova

10.00 - Služby Božie- čítanie Pašií

Veľký piatok- 15.4.2022- Zolná

13.00 - Služby Božie s Večerou Pánovou

Veľký piatok- 15.4.2022- Sebedín

14.15 - Služby Božie

------------------------------------------------------------------------------------------------


1. slávnosť veľkonočná- 17.4.2022- Očová

10.00 - Slávnostné služby Božie

------------------------------------------------------------------------------------------------


2. slávnosť veľkonočná- 18.4.2022- Očová

10.00 - Služby Božie s Večerou Pánovou

------------------------------------------------------------------------------------------------


1. nedeľa po Veľkej noci – 24.4.2022- Očová

10.00 - Slávnosť Zlatej konfirmácie