Predaj tlačovín

Predaj tlačovín

Na Evanjelickom a. v. farskom úrade je možné zakúpiť si:

  • Tranovského kalendár | 5 eur
  • Stolový kalendár | 4 eurá
  • Nástenný kalendár - Ján Hála | 7 eur
  • Nástenný kalendár - Osobnosti s výročím v roku 2022 | 6 eur
  • Diár evanjelika | 7 eur
  • Tesnou bránou na (2022) | 4 eurá
  • Smieť žiť pre Krista (2022) | 4 eurá