Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

„Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.“ - List Galatským 6. kapitola 2. verš

Milý brat, milá sestra,

Určite neuniklo Tvojej/ Vašej pozornosti dianie na Ukrajine a možno sa pýtaš/te, ako môžem v danej situácii pomôcť. Je niekoľko spôsobov, ako byť nápomocným. Tu sú:

1) Môžem sa modliť za mier a pokoj na Ukrajine i medzi všetkými národmi.

Bože milý, prosím Ťa v tejto chvíli, aby zložili zbrane tí, čo bojujú. Nech je zastavené krviprelievanie a vojna na Ukrajine i každá vojna a nepokoj. Prosíme Ťa Pane, drž pevne svoju ochrannú ruku nad svojou zemou, nad svojím stvorením. Nech ľudská nenávisť je premožená Tvojou láskou. Nech ukončí sa každé trápenie, každé súženie zemských bojov. Srdcia žiaľom plnia sa, strach a neistota sa prebudili v našich srdciach. Bože, prosím, buď pri nás, aby sme sa k Tebe utiekali v každej chvíli. Nech v našich srdciach Tvoja láska prebýva, aby sme ľuďom slúžili, ako i Ježiš slúžil núdznym na tejto zemi. Daj nám oči otvorené, zrak upretý k nebesiam. Daj, nech sme ľuďmi chápavými, nech vidíme, kde a ako môžeme pomôcť. Daj nech mier zavládne na zemi, a nech cítime Tvoju blízkosť pri nás. AMEN.

2) Môžem sa zapojiť do konkrétnej pomoci organizovanej našou cirkvou- ECAV na Slovensku:

-    Ako dobrovoľník, ktorý bude nápomocný v oblasti prvého kontaktu na hraniciach, prípadne pri asistencii utečencom v rôznych častiach republiky

-    Ako ten, kto chce a môže ubytovať vo svojej domácnosti či nehnuteľnosti ľudí z Ukrajiny

3) Môžem prispieť finančne do zbierky pre Ukrajinu.

Prispieť formou milodaru, ktorý odovzdám osobne na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Očovej a potom môj milodar bude spolu s ostatnými milodarmi do zbierky zaslaný na zriadený účet, ktorý je zverejnený na stránke Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Alebo môžem svoj milodar do zbierky odoslať priamo na účet. 

Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.

 Vyzbieraná pomoc bude predovšetkým zaslaná Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine (biskup Pawlo Schwarz, Odesa) na veľmi adresné použitie všetkým potrebným a v druhom rade bude určená na potreby riešenia utečeneckej krízy na Slovensku. Presnejšie informácie nájdete na tomto odkaze.

4) Môžem urobiť tzv. „Balíček pre zahriatie duše“.

Čo by mal obsahovať, dozviete sa nižšie a balík môžete odovzdať na Evanjelickej fare v Očovej v pondelok 28.2.2022 popoludní v čase od 15.00 do 18.00 alebo v utorok 1.3.2022 v čase od 15.00 do 18.00. Balíčky budú odovzdané Centru komunitného organizovania, ktorý ich potom dopraví núdznym utečencom tam, kde sú potrebné. Bližšie informácie o tomto centre môžete získať na www.cko.sk.

  • Veci podľa návodu (obrázky NA DRUHEJ STRANE TOHOT LISTU) zabaľte do tašky.
  • Dôkladne prosíme: veci nech sú nové, alebo takmer ako nové (nech sa z pomoci nestane priestor pre nepotrebné veci. Asi nikoho z nás by nepotešilo obnosené šatstvo či topánky, načatý sprchovací gél, potraviny po záruke a podobne.)
  • Tašku označte pre koho je určená (chlapec/dievča do 6 rokov, chlapec/dievča od 6 - 10 rokov, chlapec/dievča teenager, žena, senior)
  • Okrem toho môžeme nachystať aj balíčky s trvanlivými potravinami, sušeným detským mliekom: Nutrilonom, Sunarom, Bebou a pod., kojeneckou vodou, detské výživy, piškóty, vlhčené obrúsky, vložky, tampóny, dezinfekciu, tekuté mydlá, šampóny, toaletný papier,...

Do balíčka môžete nachystať aj pohľadnicu, kresbu (alebo inú milú drobnosť), alebo odkaz. Môžete vystrihnúť napr. tento odkaz:
Шановний біженець. Соромно тебе так називати. Ніби ти інша людина, ніж я.Але ми однакові люди. Повністю однакові. Люди які люблять свою країну, свою родину та близьких. Тому будьте впевнені, що ми з радістю вам допоможемо. Хоча ви далеко від дому – будемо раді бути вашими друзями.

(Preklad: Milý utečenec. Je mi trápne ťa takto nazývať. Je to akoby si bol iný človek, než ja. Popritom sme tí istí ľudia. Úplne rovnakí. Ľudia, čo milujeme svoju krajinu, svoju rodinu, blízkych ľudí. Preto si buď istý, že ti radi pomôžeme. Aj keď ďaleko od domova - budeme radi, ak ti budeme môcť byť priatelia.)

Nech Vám Pán Boh vynahradí Vašu obetavosť svojím požehnaním.