Oznam - Služby Božie 06.03.2022

Oznam - Služby Božie 06.03.2022

V nedeľu 6.3.2022 o 10.00 budú Služby Božie s Večerou Pánovou v režime základ. Srdečne všetkých pozývame.

Táto nedeľa bude spojená aj so spomienkou na obete pandémie a na evanjelických zvonoch sa bude zvoniť po Službách Božích a o 14.00 na pamiatku všetkých, ktorých sme stratili v dôsledku koronavírusu.